Over de auteur

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van haar verscheen onder andere bij Vantilt "De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw" en "Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815" (beide 2016) en "Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd" (2018).
Historische rolmodellen met een vlekje
Historische rolmodellen met een vlekje
22 november 2019