Over de auteur

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is redacteur van het onlangs verschenen 'Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving' (De Bezige Bij, 2020). Van haar verschenen eerder onder meer 'De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw', 'Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815' (beide 2016) en 'Verzet tegen Napoleon' (2013).
Napoleon in Nederland
Napoleon in Nederland
Voorproefje 7 september 2020
Historische rolmodellen met een vlekje
Historische rolmodellen met een vlekje
22 november 2019