Colofon

Postadres: 
Geschiedenis Magazine 
Postbus 595
3700 AN Zeist
E-mail [email protected]

 

Vragen over uw abonnement of adreswijzigingen

Abonneeservice Geschiedenis Magazine
Telefoon 085-0160077
E-mail:
[email protected]

 

Geschiedenis Magazine is een uitgave van Spiegel historiael B.V.

Hoofdredactie
Dr. Marianne Mooijweer

Redactie
Prof.dr. M.L.M van Berkel, Dr. H.M.E.P. Kuijpers, Dr. A.G.M. Mellink, Prof.dr. O.M. van Nijf, Dr. D.E.J. Smit.

Eindredactie
Merel Klein

Webredactie
/

Uitgever en bladmanagement
Spiegel historiael BV in samenwerking met Virtùmedia
Pepijn Dobbelaer
Telefoon 030-6920677

Marketing
Voor samenwerkingen mail naar: 
Tamara van Dijk 

Advertentieacquisitie
Voor informatie bel of mail naar:
Paul Revier
Telefoon 030-2027426

Opmaak blad, ontwerp en realisatie website
FIZZ | Digital Agency
Parallelweg 1
7941 HH Meppel
Telefoon 0522-246162
E-mail [email protected]
www www.fizz.nl

Abonneeservice Geschiedenis Magazine
Telefoon 085-0160077
E-mail [email protected]

Voor vragen over uw productbestelling
Telefoon 085-0160077
E-mail [email protected]

Wilt u reageren op de inhoud van Geschiedenis Magazine
Geschiedenis Magazine
T.a.v. redactie
Postbus 595
3700 AN Zeist
E-mail [email protected]

Abonnementsvoorwaarden
Een abonnement op Geschiedenis Magazine is een jaar geldig en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden voor het verlopen van het abonnement schriftelijk is opgezegd bij:
Abonneeservice Geschiedenis Magazine
Telefoon 085-016 00 77
E-mail [email protected]

Geschiedenis Magazine, tijdschrift over geschiedenis, verschijnt 8 keer per jaar.
Los nummer: € 8,95
Jaarabonnement binnen Nederland: vanaf € 72,95.
Abonnementen kunnen ieder moment ingaan en worden automatisch een jaar verlengd. Opzegging uiterlijk 2 maanden voor het begin van het nieuwe abonnementsjaar.


Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over aanbiedingen, relevante diensten en producten van de uitgever. Zij zullen niet aan derden verkocht worden. 
Mocht u hier geen prijs op stellen, stuur dan een briefkaart naar:

Ten Brink Uitgevers
Tijdschriftenadministratie
Postbus 1064
7940 KB Meppel

Bestelvoorwaarden

Oude nummers
Bij bestelling van een vorig nummer in Nederland worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht van € 3,95 ongeacht het aantal bestelde nummers. Voor een bestelling vanuit het buitenland wordt er € 6,95 in rekening gebracht. We zorgen ervoor dat u uw nummers zo spoedig mogelijk in huis hebt.


Delen: