Over de auteur

Bart Lankester is historicus en werkt aan een portret van Noord-Holland Noord in de crisisjaren.

De oorlog van prins Bernhard
De oorlog van prins Bernhard
Interview 18 april 2023