Zeldzame gouden ring ontdekt in Denemarken

Toen Lars Nielsen met zijn metaaldetector op onderzoek uitging bij het Deense dorp Emmerlev, vond hij tot zijn grote verbazing een zeldzame vroegmiddeleeuwse gouden ring. De gouden ring wijst mogelijk op de aanwezigheid van een machtige familie, die banden had met een van de grootste machtscentra van Europa op dat moment: het Merovingische Rijk.

De gouden ring dateert uit de vijfde of zesde eeuw en is gevonden in de buurt van Emmerlev, een plaats in het zuidwesten van Denemarken. De ring behoorde waarschijnlijk toe aan een belangrijke familie in de regio.

Handel met het Merovingische rijk
De ring is gezet met een rode steen. Dit is een bekend symbool van macht in Scandinavië. De spiraalvormen op de achterkant en het driepas-symbool (drie overlappende cirkels) bij de overgang van de ring naar de steen zijn typisch kenmerken van Frankisch vakmanschap. Hierdoor denken onderzoekers dat het gebied bij Emmerlev contacten onderhield met de Merovingen, een Frankische dynastie. De Merovingische koningen regeerden tussen de vijfde en achtste eeuw over een groot deel van Europa.

 

Vanaf de vijfde eeuw breidden de Merovingische koning Childerik en zijn zoon en opvolger Clovis het Frankische Rijk verder uit. Dit rijk besloeg grote delen van Frankrijk, België, Duitsland en het zuiden van Nederland. Twee eeuwen lang zaten de Merovingische koningen op de troon. De laatste Merovingische koning Childerik III werd in 751 afgezet. De Merovingische dynastie moest toen plaats maken voor een nieuwe dynastie: de Karolingische koningen. (Afbeelding: Wikimedia Commons)
 

De ring van een prinses?
Onderzoekers vermoeden dat de ring van een aristocratische of koninklijke familie was. Maar wie precies de eigenaar was, is niet zeker.  Kristine Pommergaard, archeoloog en conservator bij het Nationaal Museum in Denemarken, oppert dat de ring mogelijk toebehoorde aan edelvrouw die getrouwd was met een lokale prins in de omgeving van Emmerlev. Goud (en het arrangeren van huwelijken) werd volgens onderzoekers vaker gebruikt als diplomatiek middel, om de relatie tussen verschillende families te versterken.

De gouden ring gevonden bij Emmerlev. (Afbeelding: Het Nationaal Museum van Denemarken)
 

Fries aardewerk
Vlakbij de ring zijn ook andere objecten gevonden, waaronder zilveren en gouden munten en Fries aardewerk. Hieruit maken onderzoekers op dat het contact met het Merovingische Rijk mogelijk verliep via Friesland. Friese handelaren stonden in de vroege middeleeuwen bekend als de kooplieden van noordwest Europa. Zij woonden langs de kust van het huidige Friesland, Nederland, België en noordwest Duitsland. Zij specialiseerden zich in handelsactiviteiten en onderhielden contacten met onder meer Scandinavië en het Frankische Rijk. Ze vervoerden goederen als bont, barnsteen, wijn, aardewerk en luxe-producten. Met name vanaf de zevende eeuw werden de Friese handelaren erg invloedrijk.

Twee kopieën van gouden hoornen, gevonden bij Gallehus. (Afbeelding: Het Nationaal Museum van Denemarken)
 

Gouden hoorns van Gallehus
Hoewel de gouden ring van Emmerlev zeker een bijzondere vondst is, is het niet het enige luxe-item dat in de regio is gevonden. Tien kilometer verderop in Gallehus vond een boerenmeisje in de 17de eeuw een gouden hoorn. 100 jaar later dook een tweede gouden hoorn op. Beide hoorns werden door archeologen gedateerd in de vijfde eeuw. Dit is opnieuw een aanwijzing dat een belangrijke en rijke familie in deze regio aan de macht was. Het is aannemelijk dat de eigenaars van deze gouden hoorns en de eigenaars van de ring elkaar kenden of mogelijk familie van elkaar waren, vertelt Anders Hartvig, archeoloog bij Museum Sønderjylland.

Meer historisch nieuws lees je in het nieuwe nummer van Geschiedenis Magazine. Meld je voor donderdag 4 april aan als abonnee, of bestel het nummer vanaf 10 maart online.

 

 

Delen: