Over de auteur

Jeroen Koch, Dik van der Meulen en Jeroen van Zanten geven in dit artikel een karakterschets van de eerste drie Oranjekoningen, gebaseerd op hun omvangrijke biografieën die Uitgeverij Boom eind november publiceert. De auteurs kregen als eerste onderzoekers volledige toegang tot het Koninklijk Huisarchief. Jeroen Koch, historicus aan de Universiteit Utrecht, nam Willem I voor zijn rekening. Jeroen van Zanten, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, behandelt Willem II. Dik van der Meulen, die over uiteenlopende onderwerpen publiceerde, waaronder een biografie van Multatuli, brengt het leven van Willem III in kaart.

Onze Founding Fathers: de eerste Oranjevorsten door de ogen van tijdgenoten
Onze Founding Fathers: de eerste Oranjevorsten door de ogen van tijdgenoten
21 april 2021