Over de auteur

Ingmar Vroomen is historicus. Hij promoveerde op Taal van de Republiek. Het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 1618-1672 (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2012). Hij werkt bij het Stadsarchief Rotterdam en is als gastonderzoeker verbonden aan het project ‘Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)’ van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

De kapitale inschattingsfout van Pieter de Groot en de rampzalige gevolgen voor de Republiek
De kapitale inschattingsfout van Pieter de Groot en de rampzalige gevolgen voor de Republiek
Voorproefje 21 september 2022