Zeldzame ontdekking Vikingschip

Archeologen in hebben in een grafheuvel in Zuidoost Noorwegen een 20 meter lang Vikingschip ontdekt. Het schip vormde de laatste rustplaats van een hooggeplaatste Viking. De bijzondere vondst kan nieuw licht werpen op de vaarkunsten en expedities van de Noorse krijgers en kooplieden.

Wetenschappers van het Noorse Instituut voor Onderzoek naar Cultureel Erfgoed (NIKU) stuitten op de sporen in de buurt van de Noorse stad Halden. Met behulp van een georadar ontdekten ze op ongeveer 50 cm diepte een bootachtige vorm in een grafheuvel of tumulus. Het gaat om de resten van een 20 meter lang Vikingschip.

Rijke begrafenis

Vikingen begroeven hun koningen en aanvoerders, ten minste wanneer ze niet op zee stierven, in schepen die ze op de kant hesen. Hoewel de schepen de meest waardevolle bezittingen waren van de Noord-Europese vechters en handelaren, gebruikte ze echte vaartuigen voor de begrafenissen en geen modellen. Daarbij werden de lichamen van de hooggeplaatste Vikingen te ruste gelegd in een verzameling van wapens, aardewerk en drinkhoornen.

 

Osebergskipet 2016
het Osebergschip, tentoongesteld in Oslo (foto door Grzegorz Wysocki, via Wikimedia Commons).

 

Onbeantwoorde vragen

Hoewel vaststaat dat het hier om een uitzonderlijke ontdekking gaat, is er nog veel onduidelijk. Dr. Knut Paasche van het NIKU: ‘We weten zeker dat er een schip heeft gelegen, maar in hoeverre dat ook goed bewaard is gebleven? Het is moeilijk te zeggen hoeveel hout er nog over is.’ Evenmin is de vondst al goed te dateren. Schepen zijn een bekend onderdeel van grafvondsten vanaf het begin van de Scandinavische ijzertijd (ca. 500 n. Chr.).

Voorlopig nog onder de grond

Met een lengte van 20 meter gaat het hier in ieder geval om één van de grootste Vikingschepen die ooit ontdekt zijn. Tot dusverre zijn er in Noorwegen maar drie goed bewaarde Vikingschepen gevonden in Noorwegen, waaronder het in 1903 opgegraven ca. 22 meter lange Osebergschip. Om echt goed te begrijpen hoe de Vikingschepen eruitzagen en hoe ze werden gezeild, hebben we volgens Paasche nog meer van deze ontdekkingen nodig. Deze nieuwe vondst zal nieuwe inzichten opleveren over de middeleeuwse Vikingexpedities. Het NIKU beraadt zich nog op de beste aanpak voor de opgraving: dat de archeologen in het najaarsweer aan de slag gaan is echter uitgesloten.

Delen: