Prins Willem II van Oranje belegert Amsterdam

In de zomer van 1650 trok een legermacht van stadhouder Willem II op naar Amsterdam om de stad met geweld in te nemen en om zijn opponenten, de steenrijke Bickers, te laten arresteren. Door een toeval hoorde het stadsbestuur het op tijd en werd de stad in allerijl in gereedheid gebracht. Duizenden gewapende soldaten en matrozen wachtten Willems troepen op. 

Twistappel Antwerpen
De Amsterdammers vreesden echter dat dan de blokkade van de Schelde zou worden opgeheven, waardoor de oude Vlaamse handelsconcurrent nieuwe kansen zou krijgen. Die twistappel tussen Frederik Hendrik en Amsterdam verdween in 1646. Na een laatste mislukte poging Antwerpen in handen te krijgen, koos ook de moegestreden, oude en jichtige stadhouder voor de vrede met Spanje. Een jaar later overleed hij, in 1648 werd de Vrede van Münster getekend.

Willem Frederik van Nassau-Dietz
Willem volgde zijn vader op als stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelre, Groningen en Drenthe. Stadhouder in Friesland was zijn achterneef, Willem Frederik van Nassau-Dietz, die in zijn dagboek openhartig schreef over zijn zaadlozingen, drankzucht en soa’s maar ook over zijn pogingen om in een goed blaadje te komen bij ‘baes’ Willem II, bijvoorbeeld door hem te overladen met complimenten en – meer concreet – door zijn eigen netwerk van trouwe Friese regenten beschikbaar te stellen. Die aanpak had succes, want de Fries kreeg een aanstelling als ‘meester-generaal’ van de artillerie.

Hernieuwde deelname aan de oorlog tegen Spanje
Baas Willem zelf stond als kapitein-generaal aan het hoofd van alle staatse troepen. De in 1648 uitbundig gevierde vrede met Spanje betekende een bedreiging voor zijn machtsbasis. Willem wenste daarom hernieuwde deelname aan de oorlog: Frankrijk, de bondgenoot van de Republiek tegen Spanje sinds 1635, vocht immers door. Daarnaast wilde de stadhouder ingrijpen aan de overkant van de Noordzee, waar zijn schoonvader, de Engelse koning Karel I Stuart, in 1649 was onthoofd door de republikeinen en waar de cromwelliaanse protestanten een puriteins schrikbewind hadden gevestigd.

Benieuwd hoe prins Willem II zijn torenhoge ambities probeerde te verwezenlijken? Maarten Hell vertelt er alles over in het komende nummer van Geschiedenis Magazine.

Abonnees krijgen dit nummer eind augustus in de brievenbus.
Dit nummer niet missen, maar nog geen abonnee? Neem vóór donderdag 6 augustus 16:00 u. een abonnement.

MELD JE AAN GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU


 

Delen: