Meer pestdoden in Zuidelijke Nederlanden

Dat de Zwarte Dood in middeleeuws Europa veel slachtoffers eiste, is bekend. In sommige gebieden stierf in de 14de eeuw wel 80% van de bevolking. In de Zuidelijke Nederlanden leek  het nog wel mee te vallen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ook daar veel meer pestslachtoffers vielen dan gedacht.  Dat de Zwarte Dood in middeleeuws Europa veel slachtoffers eiste, is bekend. In sommige gebieden stierf in de 14de eeuw wel 80% van de bevolking. In de Zuidelijke Nederlanden leek  het nog wel mee te vallen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ook daar veel meer pestslachtoffers vielen dan gedacht.

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam baseren hun conclusies op demografisch onderzoek naar de gevolgen van de pest. Zij bestudeerden de registers van de erfenisbelasting die alle lagen van de bevolking aan de lokale adel moesten betalen en vergeleken de sterftepieken hierin met bekende pestjaren. Precieze cijfers blijven moeilijk, maar duidelijk is dat ook de Zuidelijke Nederlanden zeer zwaar getroffen werden.  

 

afbeelding: Burgers van Tournai begraven pestslachtoffers. Miniatuur door Pierart dou Tielt, ca. 1353. (Publiek domein via Wikimedia Commons)
 

 

Dat het aantal slachtoffers tot dusverre te laag is geschat, komt volgens de wetenschappers doordat er minder gegevens bewaard zijn over het platteland dan over de steden. Bij gebrek aan bronnen ging men er maar van uit dat de pest daar weinig invloed had.

 

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat vrouwen tot 10% meer kans hadden te sterven aan de pest dan mannen. De onderzoekers weten de reden hiervoor niet, maar vermoeden dat het iets te maken heeft met de verhoogde kans die vrouwen hadden op longaandoeningen. Ook de dodelijke longpest kregen ze misschien sneller.

 

Delen: