Geschiedenis Magazine - editie 5 (2023)

In dit nummer

Abonnees ontvangen deze editie omstreeks 13 juli.

Dit nummer van Geschiedenis Magazine niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je uiterlijk dinsdag 18 juli aan. Dan krijg ook jij dit nummer huis!

JA GRAAG                                               IK GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU

 

 

De Slag bij Kijkduin 1673, Michiel de Ruyter redt de Nederlandse Republiek

Ronald Prud'homme van Reine

Van alle zeegevechten in de 17de eeuw was de Slag bij Kijkduin misschien wel de allerbelangrijkste voor het voortbestaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De cruciale slag vond plaats tijdens de Derde Engelse Oorlog (1672-1674) en volgde op het Rampjaar. Op zee moest de Nederlandse vloot, onder leiding van luitenant-admiraal Michiel de Ruyter, met heel wat minder schepen stand zien te houden tegen een sterke, gecombineerde Engels-Franse scheepsmacht en verhinderen dat die soldaten aan land zette…
Ronald Prud’homme van Reine, een kenner van de zeeslagen van de Republiek, neemt ons in het komende nummer van Geschiedenis Magazine mee naar het jaar 1673.

 

De man die Hitler dacht te kunnen temmen, 1938

Ivo van de Wijdeven

Appeasement-politiek – het doen van politieke of territoriale concessies om een gewapend conflict te vermijden – staat sinds de Tweede Wereldoorlog in een kwade reuk. Dit gaat terug op het fiasco van de Britse premier Neville Chamberlain: hij gaf Hitler vrij baan tijdens de conferentie van München in 1938. Maar het gewenste resultaat bleef uit: een jaar later brak de oorlog uit. Ivo van de Wijdeven analyseert deze mislukte poging om Hitler te bedwingen.

 

Wereldwonder: het gygantische beeld van Zeus te Olympia

Martijn Icks

Het antieke beeld van Zeus was zó groot…de Griekse schrijver Strabo vond het belachelijk. Als Zeus ooit zou opstaan, smaalde hij, zou hij met zijn hoofd door het dak van de tempel breken. Ruim acht eeuwen lang troonde het reusachtige beeld van Zeus, heerser der goden, in zijn tempel te Olympia. Onder zijn toeziend oog vonden elke vier jaar de Olympische Spelen plaats. Net als de meeste wereldwonderen is ook het Zeusbeeld ten prooi gevallen aan de tand des tijds. Er zijn wel afbeeldingen en beschrijvingen van bewaard gebleven. En het beeld heeft als voorbeeld gediend: de meest verrassende nazaat van de Olympische Zeus is het grote standbeeld van Abraham Lincoln in Washington D.C. 

 

Hoe de Romeinen afrekenden met Tiberius en Gaius Gracchus

Anton van Hooff

 Veel arme Romeinen steunden de broers Tiberius en Gaius Gracchus, die leefden in de Romeinse Republiek in de tweede eeuw v.Chr., toen Rome nog een republiek was. Grootgrondbezitters eigenden zich de akkers toe en lieten ze door slaven bewerken. Tot Tiberius Gracchus als volkstribuun een wet doordrukte om die grond te herverdelen. Hij zag dat de kleine zelfstandige boeren verdwenen. En juist zij vormden de kern van het Romeinse leger, dat bestond uit vrije burgers die hun eigen wapenrusting meebrachten. Ook broer Gaius tornde aan de bestaande machts- en bezitsverhoudingen. Andere politici vonden hen gevaarlijke onrustzaaiers...

 

Moord op keizerin Sisi: dramatische buitenkans anarchisten

Ivo va de Wijdeven

Keizerin Sisi werd in 1898 doodgestoken door een anarchist. Ze was eind 19de eeuw niet het enige slachtoffer van een moordaanslag. Politici en staatslieden in Europa en de VS waren hun leven niet zeker. Er ontploften tientallen bommen, op straat, in restaurants, tijdens parlementsbijeenkomsten… het geweld voedde bij het grote publiek een panische angst voor een ondergronds en wijdvertakt netwerk van anarchisten. Wat deed de overheid? Ivo van de Wijdeven sprak met historicus Wouter Klem, die dit voor zeven landen uitzocht. 

 

 

Abonnees ontvangen deze editie omstreeks 13 juli.

Dit nummer van Geschiedenis Magazine niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je uiterlijk dinsdag 18 juli aan. Dan krijg ook jij dit nummer huis!

JA GRAAG                                               IK GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU

 

Financiële crisis 1763: de eerste bank viel om in Amsterdam 

Ruud Stevens

De Amsterdamse koopman en bankier Leendert Pieter de Neufville werd door de handel een van de rijkste ondernemers van de stad. Zijn bank ontwikkelde zich rap en behoorde tot de voornaamste in de toenmalige financiële wereld. Tot hij in 1763 failliet ging. Zijn val was desastreus: hij sleepte tal van banken in binnen- en buitenland mee. Wat zat daarachter?

 

18de-eeuwse ster: Clara, de neushoorn

Gijs van der Ham

De Duitse kunstenaar Albrecht Dürer had nog nooit een neushoorn gezien. Toch tekende hij er een in 1515, op basis van een tekening van iemand anders. Het klopte niet echt, maar Dürers prent bepaalde in westelijk Europa het beeld van neushoorns. Dus toen er in 1741 een echte neushoorn levend arriveerde uit India, werd die een sensatie. Haar eigenaar liet een kar voor haar maken die werd voortgetrokken door acht of meer paarden, en zo reisden ze als kermisattractie door Europa. Wie haar wilde zien, moest betalen. Veel mensen deden dat, gewone burgers maar ook wetenschappers en vorsten zoals Frederik de Grote van Pruisen en Lodewijk XV van Frankrijk.

 

De AOW wordt dit jaar 67

Bram Mellink

Er moest een fatsoenlijke oudedagsvoorziening komen, daarover werden politici het al in de jaren ’20 eens. Maar op de vraag waar het geld vandaan moest komen, stonden christelijke partijen lijnrecht tegenover de sociaal-liberalen en sociaal-democraten. Dit terwijl de beurskrach van 1929, die een diepe economische crisis inluidde, de situatie van ouderen zonder (rijke) familie alleen maar nijpender maakte. In het komende nummer lees je waarom de wet er pas in 1956 kwam. En waarom Willem Drees ten onrechte bekend staat als de minister-president die Nederland de verzorgingsstaat heeft bezorgd.

 

 

Byzantijnse prinses trouwt met 'barbaarse' koning van de Roes, 989 n. Chr.

Frank Tang

Officieel bestond er in Constantinopel een verbod op het uithuwelijken van keizerlijke prinsessen aan ‘barbaren’. Zo wees men de gezanten van de Duitse keizer Otto I smadelijk af toen ze kwamen vragen om de hand van Anna Porphyrogenita, de zuster van de Byzantijnse keizer. Otto had deze prestigieuze buit op het oog als vrouw voor zijn zoon. Waarom lukte het Volodymyr van Kyiv, die niet eens christelijk was, dan wel om diezelfde Anna te trouwen?

 

Gruwelijke procedure koninklijk lijk

Catrien Santing

In de 13de eeuw was ‘anatomisering’ de standaardprocedure na het overlijden van West-Europese vorsten en hoge adel. Dat wil zeggen dat de ingewanden en het hart uit het lichaam werden verwijderd. Wat overbleef werd in hompen gehakt en gekookt tot het vlees van de botten viel. Die resten werden verdeeld over verschillende kerken en kloosters. Waarom deed men dat? Het antwoord leidt terug naar de kruistochten, de Franse koning Filips IV en Filips’ grootvader Lodewijk IX.

 

De grote brand van RAF-basis Pembroke Dock, 1941

Ynskje Penning

De Luftwaffe ging tijdens de Slag om Engeland op zeker moment over tot het bombarderen van Britse steden, maar de Duitsers begonnen met aanvallen op Britse militaire doelen. Een ervan was de RAF-basis Pembroke Dock, waar na de Duitse inval van mei 1940 ook Nederlandse vliegers gelegerd waren. In augustus was het raak: de grootste uitslaande brand na de beruchte ‘Great Fire of Londen’ van 1666. Er ging zoveel kerosine verloren dat vliegtuigen moesten wachten met opstijgen tot er weer een volle tanker uit Aruba of Curaçao heelhuids de Britse kust had weten te bereiken.    

 

 En ook

  • Hoe leefde Hinderkien Siegers (1853-1941), een stoere houthakster in Drenthe
  • Nieuw: ook Vlaandren heeft nu een historische canon

 

Abonnees ontvangen deze editie omstreeks 13 juli.

Dit nummer van Geschiedenis Magazine niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je uiterlijk dinsdag 18 juli aan. Dan krijg ook jij dit nummer huis!

JA GRAAG                                               IK GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU