Geschiedenis Magazine - editie 4 (2023)

In dit nummer

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 1 juni.

Dit nummer van Geschiedenis Magazine niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je uiterlijk maandag 5 juni aan, dan krijg ook jij dit nummer thuisgestuurd!

JA GRAAG                                                     IK GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU

 

Zin en onzin over de Kelten

Herman Clerinx

De termen ‘Kelten’ en  ‘Keltisch’ worden te pas en te onpas gebruikt. De grote belangstelling voor de Kelten gaat samen met een hoop nonsens en het herkauwen van achterhaalde theorieën. Zoals het hardnekkige verhaal dat Stonehenge door de Kelten is gebouwd en hunebedden offertafels waren. Keltenkenner Herman Clerinx maakt nuchter de balans op en zet de nieuwste inzichten op een rijtje.

 

De Galaten: Kelten of Galliërs?

Sven Meeder

De oude Grieken raakten geregeld slaags met een volk dat zij de Galatai noemden, Galliërs. Dat was in het huidige Turkije. Ook apostel Paulus kwam die Galatai tegen, en beschreef ze uitvoerig in het Bijbelboek Handelingen. Wie waren deze “Galaten” en waarom woonden ze zo ver weg van Gallië? En waren deze goed georganiseerde krijgers echt zo barbaars als de historisch bronnen doen vermoeden?

 

De Poor People's Campaign van Martin Luther King 1968

Ruud Stevens

De Bill of Rights, is sinds 1791 verankerd in een amendement op de grondwet en geeft Amerikanen het recht een petitie in te dienen bij hun regering. Armoedemarsen deden een wanhopige én mediagenieke poging om politici te confronteren met de sociale misère in het land. Geschiedenis Magazine vertelt het verhaal van drie prominente marsen: Coxey’s Army 1894, het ‘Bonusleger‘ 1932 en de Poor People's Campaign van Martin Luther King 1968.

 

Het beleg van Haarlem 1572-1572

Marianne Eekhout

De Haarlemmers hielden vol: van 11 december 1572 tot 13 juli 1573 probeerden de regeringstroepen van landvoogd Alva de poorten en muren van de stad te breken met kanonnen. Pas na zeven maanden belegering kon het leger onder leiding van Don Frederik, Alva’s zoon, de inmiddels verwoeste stad innemen. De soldaten op die Haarlem in naam van Willem van Oranje hadden verdedigd werden opgehangen of onthoofd. Er waren meer belegeringen in de Tachtigjarige Oorlog, en dit was ook nog eens een nederlaag. Waarom spreekt de val van Haarlem dan toch al eeuwen tot de verbeelding?


Antieke wereldwonderen: de tempel van Artemis in Efeze 

Martijn Icks

‘Ware bewondering voor Griekse pracht en praal wekt nog steeds de Dianatempel in Efeze,’ schreef Plinius de Oudere in de eerste eeuw n.Chr. in zijn Naturalis historia. Het Artemision was niet alleen een van de oudste volledig uit steen opgetrokken tempels uit de Griekse wereld, maar met zijn 79 bij 131 meter ook een van de grootste; aanzienlijk groter dan het Parthenon op de Atheense Acropolis. De steenrijke koning Croesus gaf de opdracht tot de bouw. De Grieken en Romeinen aanbaden hier de godin Artemis/Diana. Of toch niet?

 

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 1 juni.

Dit nummer van Geschiedenis Magazine niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je uiterlijk maandag 5 juni aan, dan krijg ook jij dit nummer thuisgestuurd!

JA GRAAG                                         IK GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU
 

 

Varkens voor de rechter

Sven Gins

Het varken Verray hangt in 1444 ondersteboven aan een galgenboom in Arnay-le-Duc, Bourgondië. Het dier heeft een jong meisje gedood en daarvoor moet het boeten met de dood; dat niet alleen, er is een heus proces tegen hem gevoerd. Voor dit soort rechtszaken gelden omschreven regels, en de strafmaat die Verray krijgt, is daarmee in overeenstemming. Het was eeuwenlang de gewoonste zaak van de wereld om dieren als misdadigers te vervolgen. Het oude Athene had zelfs een rechtbank specifiek voor moordzaken waarbij dieren, voorwerpen, of standbeelden betrokken waren. Sven Gins vertelt in het komende nummer over deze bizarre rechtszaken. 

 

Cruciale invasie Tweede Wereldoorlog – Noord-Afrika

Rob Kroes

De bevrijding van West-Europa begon op 8 november 1942 met een invasie in de Franse koloniën Marokko en Algerije: Operatie Torch. D-Day, de invasie in Normandië op 6 juni 1944, is veel bekender geworden dan Torch. Toch waren de landingen in Noord-Afrika in 1942 tot dan toe de grootste en meest complexe amfibische operatie in de geschiedenis. Waarom wordt deze cruciale invasie dan zelfs in Frankrijk niet herdacht? Geschiedenis Magazine legt de vinger op de zere plek.

 

The Great Game: de rivaliteit tussen Rusland en Engeland

Ivo van de Wijdeven

Rusland concurreert tegenwoordig vooral met China als het om Centraal-Azië gaat. In de 19de eeuw waren het echter de Britten met wie het Russische rijk vocht om de controle in dat gebied. Deze door romantiek en heroïek omgeven machtsstrijd werd in Londen ‘The Great Game’ genoemd, maar het was geen spel. Het was een ordinair gevecht om politieke, economische en militaire invloed. De angst bestond bovendien dat de tsaar de regio zou gebruiken als springplank naar de Britse kolonie India.

 

De overval op Fort Amsterdam (Curaçao 1929)

Ynskje Penning

President Maduro van Venezuela beweert dat de pal voor de Venezolaanse kust gelegen eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire aan zijn land toebehoren. Nederland heeft er als voormalige kolonisator volgens hem niets te zoeken en zal er weg moeten, ondanks dat de eilandbevolkingen zelf bij Koninkrijk der Nederlanden willen blijven horen. Grootspraak? Misschien. Maar de eilanden werden eerder vanuit Venezuela bedreigd. In 1929 was de explosieve kwestie-Urbina wereldnieuws.

 

De goudschat van Hoogwoud

Joost Vermeulen

Een schat van enorme historische waarde: daarmee verraste een jonge historicus de archeologische wereld in 2021. Hij had op een akker bij Hoogwoud tot dan toe enkel wat roestige spijkers en twee jampotdeksels gevonden… tot hij een gouden glans zag in de modder. Hij ontdekte vier gouden oorhangers, wat los goud en negenendertig zilveren munten. Deskundigen brengen de gevonden voorwerpen in verband met de gewelddadige dood van graaf Willem II in de 13de eeuw.

 

En ook:
-    Duitse immigrant maakte bijzondere portretten in de VS 20e eeuw 
-    De bloedige strijd tussen Balderik en Wichman, 11e eeuw – en wat gravin Adela van Hamaland daarmee te maken had

 

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 1 juni.

Dit nummer van Geschiedenis Magazine niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je uiterlijk maandag 5 juni aan, dan krijg ook jij dit nummer thuisgestuurd!

JA GRAAG                                        IK GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU