Bouw piramides: nieuwe ontdekking

Hoe zijn de piramides preceis gebouwd? Het is een mysterie… Een nieuwe vondst in een oude Egyptische albaststeengroeve brengt ons een stapje dichterbij de oplossing.

Een groep Franse en Engelse wetenschappers stuitte op een helling met treden en een reeks paalgaten, toen ze onderzoek deden naar naar inscripties in een oude Egyptische steengroeve. De vondst stamt uit de tijd van de piramide van Cheops (ca. 2551 en 2472 v.Chr) en wijst erop dat het ophijsen van grote blokken steen voor het bouwen van monumenten waarschijnlijk sneller ging, dan tot dusverre wel werd gedacht.

 

Kheops-Pyramid
De pyramide van Cheops, ca. 2551 en 2472 v.Chr (publiek domein, via wikimedia comons).

 

De theorie dat de oude Egyptenaren hellingen gebruikten om stenen te verplaatsen is eerder geopperd, maar de nu gevonden structuur is veel stijler dan verwacht. De onderzoekers denken dat de treden en paalgaten aan beide kanten van de helling betekent dat de bouwers vanuit twee richtingen konden hijsen. Ze hoefden de steenblokken dus niet helemaal achter zich aan omhoog te slepen. Zo konden ook arbeiders die lager dan het steenblok met behulp van een soort katrol-systeem meehijsen, tegelijk met de arbeiders die boven het blok stonden. Hoewel het omhoog hijsen van de stenen extreem zwaar werk bleef voor een groot aantal mensen, zullen de treden en palen het werk wel hebben versneld. Er is geen bewijs dat het systeem ook gebruikt is voor de bouw van de piramide van Cheops. Wanneer de techniek in gebruik was in Egypte in die tijd, ligt het voor de hand dat dit toch gebeurde.

 

 

Delen: