Oudste scheepswrak ooit ontdekt in Zwarte Zee

Op de bodem van de Zwarte Zee hebben archeologen een intact scheepswrak gevonden. Het 2400 jaar geleden gezonken oud-Griekse schip is het oudst bekende volledige vaartuig.

Het 23 meter lange schip werd gevonden met zijn mast, roer en roeibanken nog op zijn plaats, een kleine twee kilometer onder het zeeoppervlak. Professor Jon Adams, de leider van het onderzoeksteam Black Sea Martime Arhaeology (MAP) dat de vondst deed, had niet voor mogelijk gehouden dat er ooit een schip uit de Klassieke Oudheid zou worden gevonden dat zo volledig is bewaard. Volgens de onderzoekers heeft juist de diepte waarop het schip ligt er door het zuurstofgebrek voor gezorgd dat de boot zo goed is geconserveerd. Ze verwachten dat de vondst belangrijke nieuwe inzichten zal opleveren over de scheepsbouw en zeevaart van de klassieke wereld.

 

sirenenvaas
Detail van het schip met Odysseus op de Siren Vase (ca. 470-480 v. Chr., foto door Jastrow [Public domain] via Wikimedia Commons).

 

Waarschijnlijk gaat het om een handelsschip van het type dat tot dusverre alleen bekend was van afbeeldingen op Grieks aardewerk zoals de ‘Siren Vase’; de Sirenenvaas (ca. 470-480 v. Chr.) wordt bewaard in het British Museum. Op deze vaas, die ongeveer uit dezelfde periode dateert als het scheepswrak, zien we hoe Odysseus op een schip langs de Sirenen vaart. Om het gezang van de Sirenen te weerstaan is de held vastgebonden aan de mast.

Het team is van plan om het scheepswrak te bergen. Het zal blijven liggen waar het is gevonden. Om het schip te dateren is er wel een klein stukje meegenomen. De resultaten van de koolstofdatering bevestigen dat het om het oudste bekende intacte scheepswrak gaat.

Delen: