Op zoek naar het graf van Oldenbarnevelt

Op 13 mei 1619 werd landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof in Den Haag onthoofd. Hij is kort daarop zonder enig ceremonieel begraven in de Hofkapel, direct ten noorden van de Ridderzaal. Zijn graf is nooit gevonden, maar nu wordt er opnieuw gezocht…

Binnen afzienbare tijd zal de grootscheepse restauratie van het Binnenhofcomplex beginnen. Dit biedt de kans voor een diepgaand archeologisch onderzoek, maar dan moet vanwege de kosten vooraf met een bepaalde mate van zekerheid worden vastgesteld dat de stoffelijke resten van Oldenbarnevelt zich inderdaad in de grond onder de voormalige kapel bevinden (daar zijn nu werkruimtes van de Eerste Kamer). In opdracht van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben wetenschappers onderzoek verricht om de plaats van Oldenbarnevelts graf te achterhalen. Het volledige rapport is deze zomer aan de Tweede Kamer aangeboden. Historicus Ronald Prud’homme van Reine was mede verantwoordelijk was voor het historische onderzoek. In het novembernummer van Geschiedenis Magazine vertelt hij over de zoektocht naar Oldenbarnevelts laatste rustplaats. 
 

Opgravingen in de Hofkapel, Albertus Frese, 1770 (collectie Haags Historisch Museum).

 

Delen: