Waarom werd Nederland een monarchie?

Nederlanders die het over hun glorieus verleden hebben, komen zelden bij de Oranjemonarchie uit; zij denken eerder aan de Republiek. Waarom werd die twee eeuwen geleden, in 1813, dan aan de kant gezet? 

De Republiek was eind 18de eeuw allerminst op sterven na dood. De politiek had zich juist opnieuw uitgevonden. Voorheen kenmerkte de machtsstrijd tussen een kleine groep regenten en de Oranjestadhouders de politiek, maar dit veranderde in het revolutietijdvak van 1780-1798. Toen kwam, gestimuleerd door de verlichte debatten over burgerschap, een blauwdruk voor een fundamenteel andere politiek-sociale samenleving tot stand.  Daaruit waren de Oranjes verdwenen en de regenten waren hun geprivilegieerde positie kwijtgeraakt. Tevens had het oude idee van volkssoevereiniteit uit de tijd van de Opstand een moderne invulling gekregen: de crux werd dat een volk actief kon participeren in het bestuur. Minstens zo fundamenteel was dat er een nieuwe invulling kwam van het begrip ‘prestatie’: een burger werd niet meer uitsluitend op zijn economisch nut beoordeeld, maar allereerst op zijn bijdrage aan de samenleving als geheel.

Aankomst van de prins van Oranje te Scheveningen op 30 november 1813. De tekenaar heeft een enthousiaste menigte afgebeeld, maar zelf was Willem niet zo zeker van een gunstige ontvangst. Zijn familie had dan ook weinig belangstelling voor Nederland getoond sinds het vertrek in 1795. Dit perspectief is weg uit de nationale herinnering. Voor de zekerheid liet de prins zich in bij zijn landing door een escorte van de Engelse marine begeleiden. (Rijksmuseum Amsterdam).

 

Het bleef niet bij fraaie plannen. De Bataafse revolutie van 1795 kreeg haar hoogtepunt in de revolutionaire Staatsregeling van 1798. Deze indrukwekkende Grondwet kende het soevereine volk volledige democratische rechten toe én sociale grondrechten, zoals het recht op werk, op gezondheidszorg, op armenzorg en onderwijs. Dit was voor het eerst in de Europese geschiedenis. Het ideaal was een burgersamenleving waar iedereen een steentje bijdroeg aan het openbaar belang en zich er verantwoordelijk voor voelde. De bouwstenen voor een perfecte democratie lagen klaar. 

Waarom kozen de Nederlanden na de Napoleontische tijd dan toch voor een monarchie? Die vraag beantwoordt Wijnand Mijnhardt in het komende nummer van Geschiedenis Magazine.

Abonnees krijgen dit nummer eind augustus in de brievenbus.
Dit nummer niet missen, maar nog geen abonnee? Neem vóór donderdag 6 augustus 16:00 u. een abonnement.

 

MELD JE AAN                         GEEF GESCHIEDENIS MAGAZINE CADEAU

 

Delen: