Geschiedenis van Valentijnsdag

sint valentijn


 


De dag van de liefde bij uitstek: Valentijnsdag!  De laatste jaren wordt er veel geklaagd over de commercialisering van de feestdag. We worden tenslotte aan alle kanten verleid tot het kopen van bloemen, chocolade of sieraden voor onze wederhelft. Hierdoor zou de dag van de liefde haar karakter verliezen. Maar wat is het oorspronkelijke karakter van Valentijnsdag? Was er een Sint Valentijn? En: was hij zelf een hopeloze romanticus?  


Juliska Wijsman


 


Ondergronds bisschop


De naam doet het al vermoeden: de wereldwijde feestdag heeft vermoedelijk haar naam ontleend aan de heilige Valentinus. In de derde eeuw na Christus leefde deze christelijke priester in Rome. Keizer Claudius II, die keizer was van het jaar 268 tot 270. Sint Valentijn, of Valentinus, schijnt een eervolle en deugdzame man te zijn geweest, die geloofde in het alles overwinnende karakter van de liefde. Volgens de overlevering mochten veel Romeinse soldaten niet trouwen, in ieder geval niet als hun verloofde christelijk was. Als ondergrondse bisschop trouwde Sint Valentijn echter meerdere koppels in het geheim. Verder gaat de legende dat hij, voor of na hij gevangen was genomen voor het uitoefenen van dergelijke christelijke activiteiten, de dochter van de cipier heeft doen genezen van haar blindheid. Uit overweldigende dankbaarheid bekeerde hij zich tot het Christendom, waarna hij alle christelijke gevangenen vrij zou hebben gelaten.


 


Fatale vergissing


Sint Valentijn ging de fout in toen hij trachtte ook de Romeinse keizer tot het Christendom te bekeren. Claudius II was hier niet van gediend en sloot hem op. Sint Valentijn werd ter dood veroordeeld, waarna hij vermoedelijk op 14 februari rond het jaar 269 werd onthoofd. Het kan ook 270 of 273 zijn geweest, daar zijn niet alle bronnen het over eens. Of de priester in zijn eigen tijd reeds werd beschouwd als martelaar voor de liefde valt ook te betwisten. Een leuk detail zou zijn geweest dat hij het dochtertje van de gevangenisbewaarder vlak voordat het vonnis werd uitgevoerd een briefje toestopte, met daarop de woorden 'Van je Valentijn'.


 


Valentijnen?


De vraag is natuurlijk of deze legendarische Sint Valentijn ook echt heeft bestaan. Er zijn meerdere heiligverklaarde Valentinussen bekend, wat mogelijk een veel voorkomende naam was in de Romeinse oudheid. De Sint Valentijn uit Rome wordt ook vaak verward met een bisschop Valentijn uit Terni, die eveneens een martelaarsdood zou zijn gestorven in de christenvervolgingen.


 


Anonieme liefdesverklaring


In de latere Middeleeuwen werd er voor het eerst geschreven over de relatie tussen Valentijn, de liefde en de datum 14 februari. Dit beeld is er waarschijnlijk ingeslopen, tot het in begin negentiende eeuw populairder werd onder de bevolking. In het strenge Victoriaanse Engeland ontstond de trend om een kaartje te sturen met een anonieme liefdesverklaring. Zo was er geen risico om gesnapt te worden op onkuis gedrag, en kon men toch zijn of haar gevoelens overbrengen.  

Delen: