Geschiedenis Magazine - editie 5 2018

In dit nummer

Wat Winston Churchill leerde van de Eerste Wereldoorlog

Mike Harmsen

Terugkijkend op zijn benoeming tot premier op 10 mei 1940 schreef Winston Churchill in zijn boek The Second World War (1948): ‘Het voelde alsof dit mijn levenslot was en alles in mijn voorgaande leven slechts een voorbereiding was voor dit uur en deze test.’ Hij doelde vooral op zijn bittere ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij minister van Marine was. Door de faliekante mislukking van de Brits-Franse invasie in de Dardanellen (1915) kreeg zijn reputatie een enorme deuk, maar niet zijn zelfvertrouwen. Churchill viel lelijk van zijn voetstuk, maar vocht zich een weg terug.


Vergeten kolonie - Naar de barrebiesjes

Ruud Paesie

In onze serie Onbekende Compagnieforten: Fort Nassau in het huidige Guyana. In 1627 vestigden zich Zeeuwse kolonisten aan de oever van de rivier de Berbice. Ze wilden suikerplantages beginnen en handeldrijven met de plaatselijk indianen. Tegen aanvallen van Europese concurrenten én van indianen bouwden ze een fort. Het was moordend vochtig en heet in Berbice en er heersten dodelijke ziektes: de kolonisten gingen, kortom, naar de barrebiesjes.
 

Muren tegen plunderaars

Bert Overbeek

Donald Trump beloofde aan de grens met Mexico een muur te bouwen om illegale immigratie vanuit Latijns Amerika te stoppen. Ook elders bouwen regeringen grensmuren of hermetisch gesloten prikkeldraadbarrières. Dit is geen nieuw verschijnsel. Heel beroemd is de Muur van Hadrianus tussen Engeland en Schotland uit de 2de eeuw. Geschiedenis Magazine laat zien hoe die werkte.


Journalist bij Radio Oranje

Mels Sluyser

De Joodse bevolking van Nederland heeft een complexe relatie tot het koningshuis. De reputatie van de Oranjes was vlak voor de Tweede Wereldoorlog tamelijk goed, maar heeft tijdens de bezetting een knauw gekregen: waarom heeft koningin Wilhelmina, veilig in Londen, het niet vaker via Radio Oranje voor de vervolgde Joden opgenomen? Wrang toeval: het was een Joodse journalist die de naam Radio Oranje bedacht. Hij wist nog net te vluchten in mei 1940.


Facebook rond 1600

Sophie Reinders

Het wordt steeds duidelijker: wie actief is op sociale media en het internet, beseft dat zijn of haar persoonlijke gegevens te grabbel kunnen komen te liggen. Dit is geen nieuw probleem. Adellijke jongedames en -heren hadden in de 16de en 17de eeuw natuurlijk geen internet, maar wel hielden ze vriendenboekjes bij, een soort poesiealbum voor volwassenen waarin de vrienden en kennissen versjes schreven en tekeningen maakten. Ook konden ze op elkaar reageren. Wie goed kijkt, ziet dat men ook toen er al rekening mee hield dat die boekjes in verkeerde handen konden vallen.
 

WOII: de enorme veldslag bij Koersk

Mike Harmsen

Voorjaar 1943 vochten de Duitsers tegen de Russen in een van de grootste tankslagen die er ooit zijn uitgevochten: de slag bij Koersk. Sovjetrapporten gaven destijds aan dat er wel 1500 tanks en gemechaniseerde voertuigen meededen. Dit is overdreven, maar na opening van de archieven van de Sovjet-Unie bleek dat het er toch nog wel zo'n 700 geweest kunnen zijn. Wat was de inzet van deze mega-operatie?


De Nederlandse Jules Verne

Fanta Voogd

Een nieuwe afsluitdijk aan de noordkant langs de Waddenzee is volgens sommige ingenieurs onvermijdelijk, onder meer vanwege de zeespiegelstijging. Die nieuwe dijk moet dan lopen van Den Helder via de Waddeneilanden naar Friesland. Een wild plan? In elk geval al een verrassend oud plan. Bedenker was ‘de Nederlandse Jules Verne’ van de 17de eeuw.


‘Sleeswijk is Deens!’

Ivo van de Wijdeven

Een groep Denen wil de tijd terugdraaien. Met de terugkeer van grenscontroles in Europa in het kielzog van grote migrantenstromen en terroristische aanslagen, leeft ook het nationale verlangen naar het herwinnen van ooit verloren gebied aan de andere kant van die nu zo duidelijke grens weer op. In het doorgaans vredelievende Denemarken zijn mensen die tot in de Middeleeuwen terug gaan om hun claim kracht bij te zetten dat Sleeswijk bij Denemarken hoort. Hierbij vinden ze dan wel grote buur Duitsland op hun pad.


De Roep van Rome

Arthur Weststeijn

Veel geleerden uit Noord-Europa gedroegen zich in de vroeg-moderne tijd als wannabe Romeinen; ze trokken voor studie of werk naar de eeuwige stad en namen een Latijnse naam aan. Zucht naar internationaal prestige was academici ook toen natuurlijk niet vreemd. Zo wild ook de beroemdste Nederlandse geleerde in de geschiedenis, de Rotterdammer Desiderius Erasmus (die volgens sommige bronnen eigenlijk gewoon Geert Geertsz heette), het in Rome gaan maken. Lees in Geschiedenis Magazine of hem dat lukte.


Het isolement van de CPN

Tijn Sinke

In de jaren ’60 kregen Nederlandse communisten een beetje aanzien in de politiek. Maar daarvoor opereerden ze jarenlang in totaal isolement. Dit staat in schril contrast tot hun rol in het verzet tijdens de oorlog, en de hoop in 1945 bij de Communistische Partij Nederland (CPN) dat zij de waardering hiervoor zou kunnen verzilveren in een politieke doorbraak. En inderdaad, in 1946 kregen ze nog 10% van de stemmern bij de Tweede-Kamerverkiezingen. De traditionele verklaring voor de marginalisering is simpelweg dat de CPN niet volwaardig mee kon draaien door de verzuiling en door de Koude Oorlog. Maar klopt dat wel?


Op de bokkenkar

Mario Broekhuis

Vier antieke minivoertuigjes van Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten hebben de tand des tijds doorstaan, wat bijzonder is voor kinderspeelgoed. De bokkenkar was nog in familiebezit, de ezelwagen, de bokkenkar en het bokkensleetje stonden afgeragd in het depot van een museum. Om te kunnen laten zien hoe de jeugd op de buitenplaats speelde, werden ze gerestaureerd. In Geschiedenis Magazine leest u waarom de ouders omstreeks 1900 het aanmoedigden dat hun kinderen er in het kasteelpark mee speelden.


Franse Revolutie opnieuw bekeken

Bart Verheijen

Jonathan Israel is een beroemd maar ook omstreden onderzoeker van de Verlichting. Hij past zijn ideeën nu ook toe op de Franse Revolutie (1789). Hoewel er over de Revolutie bibliotheken zijn volgeschreven zijn historici er volgens Israel nog niet helemaal in geslaagd de daadwerkelijke betekenis te doorgronden. Hoe zit het naar zijn idee dan wel?
 

Molukse geschiedenis op de planken

Francis Boer

In de jaren ’50 kwamen de Molukkers naar Nederland. Ze kwamen in woonoorden terecht, waar vooral de eerste generatie vol heimwee bleef hopen op terugkeer. De tweede generatie werd opgevoed in het besef dat er onrecht was geschied. Frustratie over het uitblijven van politieke hulp van Nederland aan het Molukse onafhankelijkheidsideaal leidde uiteindliekj tot de terreuracties van de jaren ’70. Dit ligt allemaal nog steeds gevoelig. Een theaterproject in Hoogeveen gaat de confrontatie aan met dit pijnlijke verleden.