Beeldenstormen

RP-P-OB-66.160

 

Deze zomer 450 jaar geleden begon de Nederlandse Beeldenstorm - op 10 augustus 1566 in het West-Vlaamse Steenvoorde. De beweging verspreidde zich snel naar het oosten en noorden. Katholieke kerken en kloosters werden gezuiverd van heiligenbeelden en crucifixen, alles wat geassocieerd werd met de mis: ook hosties, altaren en priesterlijke gewaden moesten er op veel plaatsen aan geloven. Het vernielen van heilige beelden, plaatsen of objecten was in 1566 niet nieuw en evenmin uniek- West-Europees. 

Lees meer...

Geschiedenis Magazine: het komende nummer

De redactie is weer bezig met een prachtig nummer. Wat u daarvan kunt verwachten leest u hieronder. Dit nummer thuis ontvangen? Profiteer vóór donderdag 9 augustus van onze introductieaanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

 cover gm 6 nieuw

 

Keizer Napoleon; hoe hij keizer werd

Jos Gabriëls
In 1804 werd Napoleon keizer. Zijn nieuwe vorstelijke allure leek heel vanzelfsprekend. Alsof Frankrijk niet zonder zo’n grandioze leider kon. Toch was de gewelddadige revolutie nog maar kort geleden, was pas in 1792 de monarchie afgeschaft en een jaar later zelfs koning Lodewijk XVI onthoofd. Hoe kon het dat de Fransen al zo snel weer een vorst boven zich duldden? Hoe bereidde Napoleon hen daarop voor? We ontleden de methode-Napoleon.

Oudheid: genezen door een droom

Mark Beumer
Steeds meer reguliere artsen passen hypnose toe. Bij kinderen met onbegrepen buikpijn helpt het blijkbaar heel goed. Wie weet heeft de werking ervan iets weg van de helende kracht die patiënten in de Oudheid ervoeren tijdens de tempelslaap. In een tempel konden zieken direct in contact komen met goden zoals Asklepios, die in een droom verscheen en genezing bracht. De priesters schreven daarna een vervolgbehandeling voor thuis voor. De eerste christenen stonden huiverig tegenover dromen: die werden vast gestuurd worden door demonen. Toch is de tempelslaap nog altijd niet verdwenen.

Who’s Who in 15de -eeuws Brabant

Mario Damen
Dit jaar werd de doodsklok geluid over de papieren telefoongids. Nog maar 2 % van de gebruikers stelt er prijs op. Een instituut verdwijnt. Historici zouden er bij wijze van spreken een moord voor plegen om zo’n goudmijn van voor de introductie van de Burgerlijke Stand rond 1800 te kunnen raadplegen. Een alfabetisch gesorteerde lijst met namen, adressen en nummers van wie er toen allemaal toe deden is immers een ideale informatiebron. Maar zo’n Who’s Who bestond vroeger natuurlijk niet, zeker niet in de Middeleeuwen. Of toch?


De autobandieten van Jules Bonnot

Wouter Linmans
In Frankrijk veroorzaakte de anarchistische terroristische groep rondom Jules Bonnot in 1912 grote consternatie. Bij hun bankovervallen gebruikten ze, heel modern, een auto. Sensationele reportages in kranten en weekbladen porden de schrik voor deze nieuwe dreiging nog verder op. Het inventieve gebruik van het nieuwe vervoermiddel leverde Bonnot en zijn mannen de geuzennaam ‘de autobandieten’ op en ze werden bijna verlekkerd op de voet gevolgd - ook in de Nederlandse pers doken in april 1912 berichten over geheimzinnige auto's op.


Wat hebben Sisi en Lady Di gemeen?

Marlite Halbertsma
Keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije, ook wel Sisi genoemd, werd op 10 september 1898 in Genève door een anarchist doodgestoken. Ze had een rusteloos leven geleid en leed aan depressies. Waarom was ze niet gelukkig hoewel ze alles kon kopen wat haar hartje begeerde? Door de afstand van meer dan een eeuw en het ontbreken van betrouwbare bronnen is het niet zo gemakkelijk om vast te stellen wat er precies met Sisi aan de hand was. Haar leven lijkt oppervlakkig gezien wel wat op dat van Lady Diana, Princess of Wales (1961-1997).

Waarom het Zuiden niet meer Democratisch stemt

Frans Verhagen
Abraham Lincoln schafte tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de slavernij in de Verenigde Staten af. Hij was een Republikein. Zijn partij keurde na de oorlog een militaire bezetting van het verslagen zuiden goed, en weerde tot 1877 zuidelijke politici uit het Congres. Het gevolg: bijna een eeuw lang moest je de blanke inwoner van het zuiden die Republikeins stemde, met een lantaarntje zoeken. Nu is echter het zuiden een van de bastions van de Republikeinse partij. Hoe is dat gebeurd?


Dit nummer thuis ontvangen? Profiteer voor donderdag 9 augustus van onze introductieaanbieding!

1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 + cadeaus!

Proefabonnement (2 nummers) voor slechts € 9,50Begin van de Tachtigjarige oorlog: het opruiende effect van de hagenpreken


Luther Zevenbergen
Dit najaar wordt de Tachtigjarige oorlog breed herdacht; die begon namelijk 450 jaar geleden in 1568. Het echte begin van die oorlog, zeggen veel historici, was de Beeldenstorm van 1566, de vernieling en plundering van kerken door heel de Nederlanden. De eerste die eraan moest geloven, was een kloosterkapel helemaal in het zuiden, in Steenvoorde. Niet toevallig: vlak ervoor had een radicale protestantse hagenprediker een opruiende toespraak gehouden. De hagenpreken waren een stuk minder vredig dan de overlevering wil.

Vakantie voor iedereen

Christianne Smit
‘Er gingen oude menschjes weg, zoo saai en suf waren zij, en er kwamen frissche, vroolijke kinderen terug’. Zo juichte in 1918 de leiding van de Centrale Commissie voor de uitzending van Nederlandsche Kinderen naar Buiten over het heilzame effect van een vakantie op hun klantjes. Dat waren verzwakte arbeiderskinderen die in de zomermaanden een tijdje op het platteland mochten aansterken. Lange tijd kon geen arbeider een vakantie betalen of zelfs maar een dagje uit. Dit veranderde rond 1900. Hervormers én progressieve fabrikanten vonden het toen belangrijk worden dat óók het werkvolk zich kon ontspannen. Zat daar soms ook eigenbelang bij?

Undercover in een concentratiekamp. De Poolse verzetsman Jan Karski rapporteerde in 1942 over de Jodenvervolging

Iza Mrzyglód
De conservatieve regering in Polen wil de Poolse geschiedenis witwassen: voortaan geldt het antisemitisme tijdens de Tweede Wereldoorlog als strikt Duitse misdaad. Poolse oorlogsgeschiedenis moet gaan over de volstrekte ontembaarheid van de Polen en de offers die zij brachten. Jan Karski lijkt dan de ideale held. Hij doorkruiste bezet Europa als koerier voor de Poolse Ondergrondse, werd gepakt door de Gestapo maar ontsnapte. Hij wist het getto van Warschau en een nazi-concentratiekamp binnen te komen en rapporteerde over de ellende daar in het Westen. Karski wás dapper, maar volgens Iza Mrzyglód is dat maar een deel van het verhaal.

Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar

Marianne Mooijweer
Begin 19de eeuw kon een derde van de bevolking in het Koninkrijk der Nederlanden niet in zijn eigen levensonderhoud voorzien. De weeshuizen puilden uit. Veel arme sloebers waren afhankelijk van de steun van de armenkassen van de overheid en de diaconie van de kerk. Daar stond verplichte arbeid in de spin- of armenhuizen tegenover. De armoede bleef echter bestaan. Johannes van den Bosch, een voormalige militair die van grondig aanpakken hield, kwam in 1818 met een origineel idee om dit grote maatschappelijke probleem voor altijd de wereld uit te helpen. Lukte hem dat?


Ontvoerd in 1935

Jan Brauer
In 1935 wordt de kunstenaar Ernst Gutzeit vanuit Enschede, waar hij al maanden werkt, door de Duitse politie ontvoerd naar zijn geboorteland. De nazi's verdenken hem van spionage omdat hij eerder een duister handeltje in pikante fotokaarten had gehad die hij bestelde in Frankrijk. Den Haag staat op zijn kop over deze 'menschenroof'.

De held van Malta

Joost Vermeulen
Naar verluidt daalt jaarlijks op de avond voor 8 september, de nationale feestdag van Malta, een select gezelschap de smalle trappen af naar een tamelijk simpele tombe in het halve duister in de crypte van de SintJanscokathedraal. In eerbiedige stilte herdenken dan de premier en de bisschop van Malta en de grootmeester van de Maltezer ridderorde de nationale held die er begraven ligt: Jean de La Valette. De hoofdstad van Malta is naar hem genoemd. Dat komt door zijn grote overwinning op de Barbarijse zeerovers van 1565.

Verhalen over Joodse geschiedenis


Joel Cahen
Dat de Joden in de 17de eeuw in Amsterdam ongehinderd een synagoge mochten bouwen, symboliseert de vrijheid die zij toen hadden en eeuwen lang konden behouden. 300 later huisvestte datzelfde Amsterdam het door de bezetter ingestelde getto en kwam met de deportaties naar de Duitse concentratiekampen een eind aan die bijzondere vrijheid. Hoe dit kon gebeuren, blijft onvatbaar. Dát het gebeurde, heeft tot vele geschiedverhalen geleid.

Voortaan altijd met mondkapjes opgraven!


Herman Clerinx
De archeologie beleeft spannende tijden. Tegenwoordig is het DNA van duizenden jaren oude mensenbotten in kaart te brengen. De uitkomst schudt onze kennis van de prehistorie op. Zo blijkt Nederland één grote smeltkroes van volken te zijn geweest. Maar de archeologen moeten er nog wel aan wennen dat ze erg voorzichtig moeten zijn om het gevonden DNA- materiaal niet te vervuilen met dat van henzelf.


Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer voor donderdag 9 augustus van onze introductieaanbieding en ontvang dit prachtige nummer thuis.

1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 + cadeaus!

Proefabonnement (2 nummers) voor slechts € 9,50

Onderduikhol in Drenthe

OnderduikLang niet alle onderduikadressen waren zo relatief gerieflijk als het Achterhuis van Anne Frank. Samen met haar familie beschikte ze er over een vrij ruim appartement, compleet met (provisorische) keuken en badkamer. Aan de andere kant van het spectrum zaten mensen verscholen in kieren en gaten, verstoken van bewegingsvrijheid. Soms besloten mensen zelfs letterlijk ondergronds te gaan.

Lees meer...

Miguel de Cervantes - Tegen geldzorgen vechten

12Wat een romanpersonage overkomt, is niet per se een autobiografisch verslag van het leven van de auteur. Dit leren we op school en het is een goede vuistregel. Maar soms mag je er een beetje van afstappen, zoals bij de avonturen van Don Quichot, de beroemdste schepping van de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes (1547-1616). Niet dat je Cervantes mag vereenzelvigen met zijn hoofdpersoon Alonso Quijano, die door overmatige consumptie van ridderromans zelf een gestoorde ridder wordt.

 

 Marianne Mooijweer


Samen met zijn eenvoudige buurman Sancho Panza als schildknaap doolt hij door de streek La Mancha, de hoogvlakte ten zuiden van Madrid. Onder de fiere adellijke naam Don Quichot trekt hij nobel op zijn stoere raspaard Rocinante ten strijde tegen kwade tovenaars en boeven, beweert hij zelf. De lezer ziet door Cervantes’ humoristische satire wat hij werkelijk is: de ridder van de droeve figuur die op een vemoeide knol, gehuld in een papieren helm en zelfgemaakt harnas, windmolens voor vijandige reuzen verslijt.

 

Barbarijse zeerovers

Het aantrekkelijke van het boek zit hem, behalve in de levendige dialogen, in de confrontatie van de waandenkbeelden van Don Quichot met de werkelijkheid. Die wordt vertegenwoordigd door de nuchtere dikzak Panza die van de gewone geneugten des levens houdt <H> Panza betekent pens <H> en door andere aardse personages. Ook de verhalen die Cervantes erin verwerkte, gaan erover hoe de wereld echt in elkaar zit. In een ervan laat Cervantes de romanfiguren wel degelijk beleven wat hem zelf overkwam, namelijk dat hij vijf jaar als blanke slaaf voor Barbarijse zeerovers in Noord-Afrika heeft moeten werken. Hij voer in 1575 op de Middellandse Zee op de galei El Sol toen die werd gekaapt en de opvarenden werden verkocht als slaaf op de markt in Algiers. Pas in 1580 konden zijn ouders hem vrijkopen en keerde hij terug naar Spanje. Het avontuur verwerkte hij in Don Quichot en een paar toneelstukken.


Cervantes was met de El Sol op weg naar huis. Hij was vijf jaar in het buitenland geweest om er geld te verdienen. Zijn familie was niet rijk. Over de jeugdjaren van Cervantes is weinig bekend, maar wel is vrij zeker dat hij weinig formele scholing heeft gehad, dat vader Cervantes als kapper en chirurgijn aan lagerwal was geraakt en het zich niet kon permitteren om boekenwurm Miguel naar een universiteit te sturen. In 1569 verliet de 22-jarige zoon het land en werd na een tijdje soldaat in Napels, toen een Spaanse kroonkolonie. Hij vocht onder andere in de Slag bij Lepanto (1571) tegen de Turken, zeer dapper volgens verschillende ooggetuigen. Zijn linkerhand raakte er voorgoed bij verlamd.


Worstelen met de financiën
3Cervantes had al voor hij uit Spanje vertrok literaire aspiraties <H> zijn eerste gedicht was net gepubliceerd <H> en toen hij uit Algiers terugkwam, probeerde hij aanvankelijk rond te komen als schrijver. Er kwamen wel wat toneelstukken van hem in de theaters die toen net in de Spaanse steden verschenen, maar het publiek was er matig over te spreken, hoewel de acteurs niet werden weggehoond of bekogeld met groenten, zoals Cervantes zelf trots vaststelde. Veel van deze stukken zijn verloren gegaan, maar wat er rest is wat serieuzer van toon dan de komedies waarmee bijvoorbeeld zijn tijdgenoot Lope de Vega succes had. Cervantes zal niet veel theaterdirecteuren hebben gevonden die ze op de planken wilden brengen; in elk geval lukte het hem zo niet om voldoende geld te verdienen voor zichzelf en zijn gezin. (Hij trouwde in 1584 en had zijn dochter uit een eerdere verhouding bij zich in huis.)


Hij maakte pas met de publicatie van Don Quichot een klapper, in 1605. De jaren ervoor heeft hij geworsteld met zijn financiën - en er na trouwens ook, want hij had geen talent voor cijfers en boekhouden. Hij solliciteerde naar ambtenarenbaantjes, ook in de Spaanse koloniale gebieden in Amerika, maar slaagde er niet in een vaste betrekking te vinden. Zo heeft hij een tijdje in Andalusië achterstallige belastingen geïnd en was hij een jaar bevoorradingsintendant voor de Armada, de grote vloot waarmee koning Filips ii in 1588 Engeland wilde aanvallen. Om geld, olie of graan los te krijgen van de boeren trok hij dus maanden over het hete en stoffige platteland - óók een ervaring die in Don Quichot terugkomt.


Wat Cervantes ook ondernam, een vast inkomen leverde het niet op, en áls hij werk had, maakte hij van de administratie vaak weer een potje. Door conflicten met superieuren of omdat hij zijn schulden niet op tijd betaalde, kwam hij zelfs een paar keer in de gevangenis.
Hij bleef wel schrijven. In 1605 publiceerde een boekhandelaar in Madrid zijn Don Quichot, wat meteen een succes werd en hetzelfde jaar ook in andere steden herdrukt werd. Nu kreeg hij ook makkelijker ander werk gepubliceerd: lange gedichten, nog weer wat toneelstukken en korte verhalen, een genre dat hij vernieuwde omdat hij als eerste niet het Latijn maar het Castiliaans gebruikte.


Voor de wind ging het hem financieel nog altijd niet. Hij zocht en kreeg mecenassen. In 1615 droeg hij het tweede deel van Don Quichot op aan een van hen, en in een werk van enkele maanden later richt hij zich opnieuw beleefd maar met humor tot deze graaf van Lemos. Cervantes ligt ziek te bed, 'één voet al in de stijgbeugel, de doodskleur reeds op de kaken', schrijft hij, maar hoopt de graaf nog te zien; 'de benauwdheid neemt toe, de hoop af'. Cervantes overleed vier dagen erop.


Literaire canon
De auteur heeft er nauwelijks van geprofiteerd, maar Don Quichot kreeg ook in het buitenland snel lezers, in de noordelijke Nederlanden aanmerkelijk later dan in bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk. Dit kwam door de Tachtigjarige Oorlog. Van een Spaanse schrijver wilden we hier toen weinig weten. In 1643 pas kwamen hier zijn Voorbeeldige Novellen uit, in 1657 een integrale vertaling van beide delen van Don Quichot.


Het werk is inmiddels in zestig talen vertaald; overal ter wereld betekent 'tegen windmolens vechten' een denkbeeldig gevaar bestrijden en 'donquichotterie' ondoordacht idealisme. Door bewerkingen voor kinderen en film- en musicalversies is dit vreemde span, de man van La Mancha hoog te paard naast zijn dikbuikige, kritische assistent op een ezel, een algemeen bekend beeld. Verschillende componisten hebben het verhaal of hoogtepunten eruit op muziek gezet. Cervantes zelf heeft balladen gecomponeerd voor Don Quichot en verweefde veel liederen en dansen in de avonturen van zijn dolende ridder. Hij moet veel van muziek geweten hebben en hij bespeelde vast zelf een vihuela om met een lied zijn geldzorgen weg te zingen denkt Jordi Savall die in 2005 de muziek uit Don Quichot op de plaat heeft gezet.
In 2015 werden Cervantes' stoffelijke resten ontdekt; enige eeuwen waren die spoorloos geweest. Er volgde een officiële herbegrafenis in Madrid, met militaire eer, omdat hij ooit soldaat voor Spanje was geweest. Zijn verjaardagen worden in het hele land gevierd met voorleessessies. Cervantes stierf arm, maar voert nu dan toch de literaire canon in Spanje aan.

Aanmelden nieuwsbrief