Zeldzame vondsten rond Palmhoutwrak

Ppoederdoos

Het Palmhoutwrak is bekend door de zeldzame vondst van een textielkist een aantal jaar geleden, met prachtige, 17de-eeuwse kostuums (waaronder een compleet intacte zijden jurk). Maar er zijn nog veel meer bijzondere vondsten gedaan rond het wrak, zo werd recent bekendgemaakt.

 

In het Ateliergebouw in Amsterdam doen verschillende wetenschappers onderzoek nar de vondsten uit het Palmhoutwrak. De voorwerpen die worden onderzocht hebben bijna vierhonderd jaar op de bodem van de Waddenzee gelegen en vertellen veel over onze maritieme geschiedenis.

 

Leda en de zwaan                                      

Een van die bijzondere vondsten is bijvoorbeeld een poederdoos van verguld messing (zie afbeelding). Op het deksel staat een afbeelding van Leda en de zwaan. Deze afbeelding verwijst naar een mythologisch verhaal uit de Oudheid. Het verhaal gaat over de Griekse oppergod Zeus die zichzelf in een zwaan veranderde om Leda, een getrouwde vrouw, te verleiden. Ook op de achterzijde is een beeltenis aangebracht, maar deskundigen hebben nog niet kunnen vaststellen wat hier precies wordt afgebeeld. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Het rijk versierde doosje heeft honderden jaren op de zeebodem gelegen en is aangetast door het zeewater. Daardoor zijn de details niet allemaal goed zichtbaar. Deskundigen gaan de poederdoos onderzoeken en daarna wordt het voorwerp gerestaureerd. Na restauratie is het doosje te zien in Museum Kaap Skil op Texel.  

 

Een permanente tentoonstelling

De collectie uit het Palmhoutwrak bevat verschillende topstukken. In opdracht van de provincie Noord-Holland worden de vondsten stuk voor stuk onderzocht, geconserveerd en gerestaureerd. Bij het onderzoek zijn onder andere de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksmuseum betrokken. Doel is om een permanente tentoonstelling in te richten waar het verhaal over het schip wordt verteld aan publiek uit binnen- en buitenland.

 

Honderden wrakken

Voor de Nederlandse kust liggen honderden wrakken die mogelijk ook waardevolle lading bevatten. Deze wrakken worden bedreigd door natuurlijke processen, onder andere door paalworm, en dreigen voorgoed verloren te gaan. Samen met de andere kustprovincies heeft de provincie Noord-Holland het Rijk opgeroepen om beter beleid te maken om deze wrakken te beschermen. Inmiddels is het onderwerp, mede naar aanleiding van Kamervragen, besproken in de Tweede Kamer en zetten we goede stappen in de richting van een beter beheer. 

Aanmelden nieuwsbrief