Hugo de Groot overnachtte niet in Baarlese herberg

Hugo de Groot

 

Al jaren wordt het in Baarle-Nassau/-Hertog beweerd: Hugo de Groot heeft tijdens zijn vlucht van Loevestein naar Antwerpen in 1621 overnacht in herberg De Zwaan in Loveren bij Baarle. Sinds het verhaal in 2008 ook in de Bosatlas van de geschiedeniscanon is opgenomen is het zelfs tot officiële geschiedenis verheven. Maar wat blijkt? Het is niet waar. Onderzoek rond het Marikenpad, de reconstructie van de historische route van Nijmegen naar Antwerpen, heeft dat uitgewezen.

 

Vermoedelijke overnachtingsplaats? 

Op pagina 17 van de canonatlas die in het basisonderwijs wordt gebruikt, is de vlucht van Hugo de Groot in kaart gebracht (zie het plaatje hieronder). Er staan drie routes getekend, waarvan er één als de meest waarschijnlijke wordt aangewezen: die over Waalwijk, Tilburg, Baarle en Hoogstraten. Bij Loveren, een voormalige pleisterplaats nabij Baarle, staat 'vermoedelijke overnachtingsplaats Herberg De Zwaan'. Bronnen worden niet vermeld, maar de gegevens op de kaart zijn nagenoeg identiek aan de conclusies die de Baarlese pater Eduard Loffeld in 1973 verbond aan een artikelenserie over de legende.

 

KaartjeHugo

 

Het meest aannnemelijk 

 

De boodschap van deze pater (en plaatselijke historicus) was: 'Er is geen hard bewijs te vinden, maar an de drie denkbare routes is de vluchtweg over Baarle het meest aannemelijk. En in dat geval lag ook een verblijf in herberg De Zwaan voor de hand, meende Loffeld. Dat verblijf zou volgens zijn berekening dan wel pas op zijn vroegst om twee uur 's nachts zijn ingegaan, want eerder kon de vluchteling op zijn bolderkar Loveren niet hebben bereikt.

 

Geen overnachting in De Zwaan

Het onderzoek rond het Marikenpad heeft nu de onmogelijkheid van deze lezing aan het licht gebracht. Loffeld ontleende zijn gegevens over de vlucht aan de 18e-eeuwse biografie van Hugo de Groot door C. Brandt en A. van Cattenburgh, die doorgaans als betrouwbaar wordt gezien. Wat hij echter verzuimde te vermelden is dat De Groot volgens diezelfde biografie in zijn vluchtnacht aan één stuk doorreisde, en de volgende dag tussen 12 en 1 uur in de middag arriveerde in Antwerpen. Een overnachting in herberg De Zwaan is daarmee uitgesloten.

Uit het onderzoek is verder komen vast te staan, dat over de vraag welke vluchtroute Hugo de Groot koos niet langer hoeft te worden getwijfeld: dat was inderdaad de route over Baarle.

 

Meer info? Kijk op de website van de onderzoekers van het Marikenpad. 

Aanmelden nieuwsbrief