Nummer 7, 2013

Rituele contactmomenten

Tussen vorsten en hun onderdanen bestaat afstand, maar hun relatie is voor beide partijen belangrijk. Het volk betaalt belasting en de vorst stelt daar iets tegenover – vroeger bescherming en rechtspraak, later wordt dat diffuser. Rituele momenten van contact moeten de relatie goed houden. Zo is in de Middeleeuwen de eerste keer dat een landsheer een stad bezoekt, een plechtige gebeurtenis: de Blijde Intrede. In de 19de en 20ste eeuw grijpt het volk gebeurtenissen in het persoonlijk leven van de vorst aan voor toenadering. Bij de begrafenissen van de Oranjefamilie willen burgers steeds prominenter aanwezig zijn – ook al wil de vorst meer privacy.

Corruptie

Is Nederland plotseling corrupt geworden? Door de recente fraudegevallen, schandalen in de semipublieke sector en problemen met regionale bestuurders lijkt het alsof we bezig zijn met een inhaalslag op dit terrein. De 19de-eeuwse politiek bewijst dat dit niet zo is.

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief