Nummer 8, 2013

GM 8 web FIZZDat er in 1813 een telg uit het Huis van Oranje de eerste Nederlandse koning werd, lijkt vanzelfsprekend. Nederland was immers nauw verbonden met deze dynastie, die van generatie op generatie stadhouders had geleverd. Toch was er in 1813 nóg een kandidaat. Eén met beduidend meer ervaring. Zijn naam: Lodewijk Napoleon Bonaparte.

En verder in het komende nummer van Geschiedenis Magazine:

THEMA: 200 jaar KONINKRIJK (1813-2013)

De uiteenlopende karakters van Willem I, II en III

De eerste drie Oranjekoningen waren zeer verschillend van karakter. Hun biografen illustreren de verschillen met treffende uitspraken van tijdgenoten.

Kennedy’s speechwriter: Cicero

Een half jaar voor zijn dood hield president Kennedy in Berlijn zijn belangrijkste toespraak: met de zin ‘Ich bin ein Berliner’ vatte hij een heel tijdperk samen, dat van de Koude Oorlog. Toch was hijzelf niet de bedenker van deze woorden. Dat was de Romeinse redenaar Cicero.

Lees meer...

Nummer 7, 2013

Rituele contactmomenten

Tussen vorsten en hun onderdanen bestaat afstand, maar hun relatie is voor beide partijen belangrijk. Het volk betaalt belasting en de vorst stelt daar iets tegenover – vroeger bescherming en rechtspraak, later wordt dat diffuser. Rituele momenten van contact moeten de relatie goed houden. Zo is in de Middeleeuwen de eerste keer dat een landsheer een stad bezoekt, een plechtige gebeurtenis: de Blijde Intrede. In de 19de en 20ste eeuw grijpt het volk gebeurtenissen in het persoonlijk leven van de vorst aan voor toenadering. Bij de begrafenissen van de Oranjefamilie willen burgers steeds prominenter aanwezig zijn – ook al wil de vorst meer privacy.

Corruptie

Is Nederland plotseling corrupt geworden? Door de recente fraudegevallen, schandalen in de semipublieke sector en problemen met regionale bestuurders lijkt het alsof we bezig zijn met een inhaalslag op dit terrein. De 19de-eeuwse politiek bewijst dat dit niet zo is.

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief