Geschiedenis nr 3, 2014

Thema: Tweede Wereldoorlog

 

Poolse bevrijders

Als we het in Nederland over onze bevrijders hebben, wordt er onmiddellijk aan de Canadezen, de Amerikanen en de Britten gedacht. Relatief onbekend is het grote aandeel dat Poolse soldaten in de bevrijding hadden. Hoe komt dat? 

Joods verzet

Er bestaat een beeld dat joden zich als makke schapen naar de vernietigingskampen lieten afvoeren. Dit is misleidend. Joden in Nederland hebben op allerlei manieren geprobeerd de vervolging tegen te werken. 

Voor en na '45

Wie geschiedenis op televisie ziet, stuit algauw op de naam van Ad van Liempt. En zeker als het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Een interview met de oprichter van Andere Tijden en medewerker aan televisie-series als De Oorlog en Na de bevrijding.

Lees meer...

Nummer 2, 2014

Geschiedenis Magazine 2 van 2014De 'vieze' middeleeuwer

De middeleeuwse stad: dat was een modderig oord met ongezonde en ongewassen inwoners denken we. Maar ook in de Middeleeuwen probeerden mensen vuil en ziektes uit te bannen. Kastelen hadden badkamers, stadsbewoners gebruikten gemeenschappelijke badhuizen. Of waren dit allemaal verkapte bordelen? Historici dachten dit lange tijd, maar het blijkt niet te kloppen.

Vespasianus

Vespasianus is de geschiedenis ingegaan als 'goede keizer'. Na het bloedige bewind van Nero en de hierop volgende burgeroorlog wist hij rust en stabiliteit in het rijk te krijgen. Hij werd 'dus' god.

Kenau, harde heldin

Een kenau is een manwijf, dat weet iedereen. Maar wie was de echte Kenau? Populair was ze niet, moedig wel tijdens het beleg van Haarlem (1572). Tijdens haar leven circuleerden er al sterke verhalen over deze weduwe. In de 19de eeuw raakte ze vergeten. Door een speelfilm is er nu opnieuw aandacht voor haar.

Lees meer...

Nummer 1, 2014

GM 1 2014 web

Karel de Grote.

Machtspoliticus of heilige?


‘Vader van Europa’ – zo wordt de 1200 jaar geleden gestorven Karel de Grote dikwijls genoemd. Hij verdient deze titel omdat hij drie eeuwen na de val van het Romeinse Rijk een groot deel van Europa onder één gezag wist te brengen. Hoe slaagde hij erin de vele veroverde gebieden en volkeren in zijn rijk te integreren?


Februaristaking

De Februaristaking was een van de grootste Nederlandse verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat was eigenlijk het resultaat ervan?


Herodes

Herodes, koning van Judea, geldt als een van de wreedste heersers van de Oudheid. De vraag is of hij ook verantwoordelijk was voor de moord op alle jongetjes onder de twee jaar rond Bethlehem.

Lees meer...

Nummer 8, 2013

GM 8 web FIZZDat er in 1813 een telg uit het Huis van Oranje de eerste Nederlandse koning werd, lijkt vanzelfsprekend. Nederland was immers nauw verbonden met deze dynastie, die van generatie op generatie stadhouders had geleverd. Toch was er in 1813 nóg een kandidaat. Eén met beduidend meer ervaring. Zijn naam: Lodewijk Napoleon Bonaparte.

En verder in het komende nummer van Geschiedenis Magazine:

THEMA: 200 jaar KONINKRIJK (1813-2013)

De uiteenlopende karakters van Willem I, II en III

De eerste drie Oranjekoningen waren zeer verschillend van karakter. Hun biografen illustreren de verschillen met treffende uitspraken van tijdgenoten.

Kennedy’s speechwriter: Cicero

Een half jaar voor zijn dood hield president Kennedy in Berlijn zijn belangrijkste toespraak: met de zin ‘Ich bin ein Berliner’ vatte hij een heel tijdperk samen, dat van de Koude Oorlog. Toch was hijzelf niet de bedenker van deze woorden. Dat was de Romeinse redenaar Cicero.

Lees meer...

Nummer 7, 2013

Rituele contactmomenten

Tussen vorsten en hun onderdanen bestaat afstand, maar hun relatie is voor beide partijen belangrijk. Het volk betaalt belasting en de vorst stelt daar iets tegenover – vroeger bescherming en rechtspraak, later wordt dat diffuser. Rituele momenten van contact moeten de relatie goed houden. Zo is in de Middeleeuwen de eerste keer dat een landsheer een stad bezoekt, een plechtige gebeurtenis: de Blijde Intrede. In de 19de en 20ste eeuw grijpt het volk gebeurtenissen in het persoonlijk leven van de vorst aan voor toenadering. Bij de begrafenissen van de Oranjefamilie willen burgers steeds prominenter aanwezig zijn – ook al wil de vorst meer privacy.

Corruptie

Is Nederland plotseling corrupt geworden? Door de recente fraudegevallen, schandalen in de semipublieke sector en problemen met regionale bestuurders lijkt het alsof we bezig zijn met een inhaalslag op dit terrein. De 19de-eeuwse politiek bewijst dat dit niet zo is.

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief